Ano ba ang kanyang pangalan?


Bumilis ang pintig

Kumabog ang dibdib

Mata’y napatitig

Sino siyang nakatindig?

Misteryosa

Mga ngiti’y nakahalina

Nais tumayo sa silya

Gusto kong magpakilala

Sa isip parang larawan

At di na nalimutan

Sa pagtulog napanaginipan

Ano ba kanyang pangalan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s