Kathang isip


Nabaling, napatitig

Dilag sa harap ko’y nakatindig

Mukha mong kay amo

Natutunaw ang puso

Mapangusap mong mata

Pumupungay pa

Ang lugay ng itim mong buhok

Nakadagdag sa iyong ganda

Ako ay nabibighani

Parang nabato balani

Pakiusap huwag tumitig

Baka ako ay umibig…

One thought on “Kathang isip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s