Alapaap


Alapaap – parang mga bulak

Masarap kaya itong maakap?

Pakiwari ko’y sa lambot

Maghahanap ka ng mahihigaang papag

 

Sa aking paglulan sa jeep

Sila’y namalas

Di maiwasang mapatitig

Ako ay napahikab

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s