Titik at tula


Titik at tula

Ang aking pananda

Kung baga sa gyera

Aking bala at panangga

 

Kapag inabot ng inspirasyon

Kahit saan pa naroon

Mga titik ay kusa

Ang isip lumilikha

 

Paglalaro ng mga salita

Nakakaaya, nakakapahinga

Isa, dalawa

O tatlo kaya?

 

Gusto sumambulat

Kaya sa panulat

Ipinagkakasya lahat

Mula simula

 

Laman ng isipan

Nasasaloob at diwa

Tuwa at saya

Lungkot o pag asa kaya

 

Kwento, patotoo

Palipas oras , tudyo ko

Minsan din ibang tono

Katulad ng pagsuyo

 

Umaga o gabi

Kapag di mapakali

Mga salita lalangin

Huhugutin ang kwaderno sa tabi

 

Dapat laging handa

Gumawa sa titik ng tula

Sapagkat ito rin ay nakakahasa

Ng isipang mapanlinkha 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s