Pamamaalam


Umihip ang hangin

Daladala ang mga dahon

Malamig ang simoy

Tila nag aayang mahimbing

Di madalaw dalaw

Ng idlip o ng antok man

Pagka’t laman ng isip

Ang iyong pamamaalam

Paalam, paalam

Mabigat sambitin

Dahil dala dala’y mga alaala

Ng kahapon at ngayon din

Sana bukas sa paggising

Makita ka pang muli – kasa kasama, nakangiti

One thought on “Pamamaalam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s