Tatlong tulang walang pamagat


I.

Isang beses lang

Tama na ang kirot na minsan

Isapuso’t isipan

Desisyon na tanghan

Huwag ng lingunin

Ang daang iniwan

Ito ay mga alala na lamang

Magugunita paminsan minsan…

II.

Tumindig, tumingin

Sa alapaap, sa mga bituin

Ganda ng gabi

Samyo ng hangin

Ang bukang liwayway

May pag asang kaakibay

Ngumiti. Luha’y pahirin

Ngayon ay bagong araw

Taas noong harapin…

III.

Ngayong araw

Aking pinipili

Ay Ikaw

Ngayong araw

O bukas man

Isa lang magiging sigaw

Ikaw ay sapat sa akin

Nararapat na mahalin

Sapagka’t tulad mo’y isang perlas

Walang katulad, walang maliw…

4 thoughts on “Tatlong tulang walang pamagat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s